Skoolbestuur

 

 

Die skool se bestuur is as volg:

 

  • Skoolhoof

  • Oorkoepelende Akademiese hoof

  • Akademiese hoof – Senior Fase

  • Akademiese hoof – Junior Fase

  • Departementshoofde

  • Graadhoofde

  • Beheerliggaam (Ouerkomitee)

Lynfunksie

 

 

By DUO EDU word die volgende lynfunksie gevolg:

Vakonderwyser/

Voogonderwyser

Graadhoof

Fasehoof

Skoolhoof