Registrasie & Akkreditasie

DUO EDU is in 2009 by die Departement van Onderwys geregistreer.  Registrasie nommer: 400285

DUO EDU in 2017 by Umalusi geakkrediteer.  Akkreditasie nommer: 17SCH0100297