Ondersteuningsdiens

 

 

Daar is ‘n voltydse sielkundige, asook ‘n sielkunde intern van die Universiteit van Pretoria wat ondersteuning bied aan die leerders van Duo Edu.

 

Dit sluit onder andere in:

 

  • Emosionele/Psigoterapeutiese ondersteuning

 

  • Studiemetodiek en Eksamenvoorbereiding

 

  • Aanlegtoetse en Beroepsleiding

 

  • Psigometriese toetsing vir Konsessie doeleindes

 

  • Remediërende ondersteuning