Klaskamer Organisasie

 

 

By Duo Edu word die inhoudelike (leerplanne), skoolorganisasie en die wyse van onderrig (onderrigmetodes) aangepas om hierdie leerders te ondersteun.

 

Die volgende is enkele voorbeelde van hierdie soort hulpverlenings:

 

  • Nie meer as 15 leerders per klas nie.

 

  • Toepaslike vakkeuse

  • Toestaan van konsessies: Aflegging van mondelinge eksamens/ammanuensis  deur  die opvoedkundige sielkundiges in oorleg met die Departement van Onderwys. Aansoek om meer tyd vir skriftelike eksamens deur die opvoedkundige sielkundiges in oorleg met die Departement van Onderwys.

  • Ondersteuning ten aansien van studieskedules, studietegnieke en leerstrategieë deur die opvoedkundige sielkundige

  • Psigoterapeutiese ondersteuning – motivering, selfkonsep, gesindheid teenoor skool, toekomsvisie / perspektief /beroepsleiding.