Geskiedenis

 

 

 

Hoe het Duo Edu sy ontstaan gehad?

Duo Edu het sy ontstaan gehad deurdat ‘n behoefte geïdentifiseer is vanuit die praktyk van Dr. Lorraine du Toit (Opvoedkundige Sielkundige): Hoërskoolleerders met spesifieke leerbehoeftes het dit uitdagend gevind om hulself binne die hoofstroom klaskamer te handhaaf.

 

Die skool het sy ontstaan gehad in 2001 met 5 leerders, een onderwyseres (Mev Hettie Conning) en ‘n skoolhoof as deel van die Doktorale studie van die skoolhoof, Dr Lorraine du Toit! Daar is aanvanklik ingeskakel by die kurrikulum van Breinlyn, en later as deeltydse graad 12 leerders by die Departement van Onderwys geregistreer. Dus kon die leerders hul Graad 12 oor 2 jaar skryf. Die ongelooflike akkommoderende en hulpverlenende ingesteldheid van Hoërskool Garsfontein, met Mnr Dirk van Zyl aan die hoof, het dit moontlik gemaak om Duo Edu se eerste matriekeksamens af te lê. Hoërskool Garsfontein het ons geakkommodeer vir ‘n hele paar eksamensittings! Ons eerste leerders het dus in 2004 vir Duo Edu se eerste 100% slaagsyfer gesorg! William Nicolstraat 565 was ook van daardie jaar af die permanente tuiste van Duo Edu. 

 

Die Departementele Deeltydse baan het egter uitgefaseer en Duo Edu het die proses by die Departement begin om as ‘n volwaardige voltydse privaatskool te registreer. In 2008 het ons daardie status bereik! Daar word ook aansoek gedoen om te registreer as eksamensentrum en in 2011 skryf Duo Edu se leerders vir die eerste keer hul Graad 12 eindeksamen in hul eie saal en privaat lokale (vir konsessie leerders).

                                                                                                                  

In Duo Edu se bestaan is daar reeds groot dinge vermag en jaarlikse instellings is gevestig :

  • Sedert Duo Edu se eerste matriekgroep is ons geseënd met ‘n 100% matriek slaagsyfer!

  • Ons het leerders met verskillende leerbehoeftes reeds deur hul skoolloopbaan ondersteun.

  • ‘n Atletiekbyeenkoms met ander klein skole is op die been gebring. Dit is nou ‘n jaarlikse instelling

  • Interhuis skaakkompetisie (Klasverband, graadverband, skoolverband). ‘n jaarlikse Interskaakkompetisie teen ‘n privaatskool in die omgewing

  • Jaarlikse Bessie Windell Stap/drafdag

  • Jaarlikse Kultuuraand waar die jong talent van Duo Edu uitgestal word.

  • Verbruikerstudie sentrum word in Mei 2014 in gebruik geneem

  • Jaarlikse Skoolkamp, waar al die leerders die geleentheid kry om in die natuur weer opnuut bewus te word van die seëninge vanaf ons Skepper

Jaarlikse Gemeenskapsprojekte: kombers insameling, blikkieskos verspreiding, broodjies vir plakkerkampe, Nelson Mandela dag, uitreik na die Marietha Ackerman Tehuis.

Die Geskiedenis deur Juf Hettie Conning

2001…die eerste jaar van ‘n nuwe millennium!

Ook ‘n jaar van beplanning, voorbereiding en verwagting.  En dan, die geboorte van ‘n nuwe skool Duo Edu Senior Onafhanklike Skool in Julie 2001 - die breinkind van Dr. Lorrainne Du Toit, Opvoedkundige Sielkundige. Die uitgangspunt van dié skool is dat kinders met ‘n bepaalde profiel gespesialiseerde aandag benodig en dat vakke volgens hulle spesiale behoeftes hier aangebied word.  Voorsiening word ook gemaak vir die mondelinge aflegging van eksamens.  Deeglike psigotrometiese toetsing gaan toelating dus vooraf.

 

Duo Edu begin aan huis van die du Toit’s te Brucelaan, Waterkloof Glen, met drie Gr 8 - en twee Gr 9 - leerders:  Barend, Christopher, Merinda en Jacques en Juané.  Die eerste personeellid is Mev. Hettie Conning. Later kom Mev. Diniellé 

 

Hoogenboezem, Annerooy Helberg en Adri van Rooyen by.  In hierdie klein skooltjie is hard gewerk, geleer en selfs gebak-en-brou in die du Toit’s se kombuis, terwyl die leerders by Breinlyn ingeskakel was. Die leerdergetalle groei intussen vinnig aan.

 

Baie gou word die ruimte té klein en moet gesoek word na ‘n groter lokaal. Die NG Gemeente Oosterlig stel in 2003 hul Jeughuis tot beskikking van Duo Edu, waar Mev. Christien Wilke ook by die personeel aansluit.

 

‘n Nuwe verwikkeling is dat daar oorgeskakel is na die Departementele leerplan, sodat die leerders die gewone Departementele matriekeksamen kan skryf.

 

In April 2004 word William Nicol laan 565 die permanente tuiste van Duo Edu.  In daardie selfde jaar skryf die eerste matrikulante die Departementele eindeksamen by Garsfontein Hoërskool met goeie gevolg.  Daarna volg die een groep na die ander en die skool brei uit tot ‘n leerdergetal.

Intussen, met die toename in leerdergetal, word dit al hoe moeiliker om die Departementele leerplan te volg sonder om by die Departement geregistreer te wees. So begin die lang proses van registrasie en in Augustus 2008 word Duo Edu as privaatskool en eksamensentrum by die Departement geregistreer. 

 

In 2011 skryf die matrikulante vir die eerste keer hul eindeksamen in hul eie saal en privaat lokale (vir die mondelinge) by Duo Edu.  Daarmee saam spog dié klein skooltjie ook met ‘n geskiedenis van 100%  slaagsyfer reeds sedert 2004.

In die 14 jaar van sy bestaan het Duo Edu groot dinge vermag en nou sy babaskoene ontgroei.

         

Maar nog groter dinge word vorentoe beplan….

 

(Geskryf deur Juf Hettie Conning in 2014)