Die Akademiesehoof skryf...

 

 

 

 

Duo Edu bied ‘n akademiese tuiste wat aan elke leerder se behoeftes voorsien. Met ‘n personeelkorps wat met die hand uitgekies is, word individuele aandag verseker sodat elke leerder tot die beste van sy / haar vermoë kan presteer. Ons handhaaf Christelike waardes en streef daarna om die potensiaal van elke leerder optimaal te ontsluit sodat hulle as gebalanseerde, goed ontwikkelde volwassenes hul plek in die samelewing kan inneem.

 

Akademie vorm die grondslag van Duo Edu en wanneer ons werk dan werk ons hard. Akademiese druk neem elke jaar geweldig toe en dit is vir ons belangrik dat elke leerder, tesame met ouer ondersteuning, die verantwoordelikheid ten aansien van hul akademie sal aanvaar en handhaaf.

 

Ons is opgewonde om elke nuwe leerder hier by ons te verwelkom en sien uit na die pad wat ons saam met hulle gaan stap.

 

Sluit jou toekoms oop!

 

Akademiese Hoof, 

Aileen van Niekerk